תקנון האתר

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע”י חברת דורידו. השימוש והקניה ב-nuevo.co.il כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש

באתר nuevo.co.il מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם.

כל המבצע פעולת רכישה באתר nuevo.co.il מצהיר בעצם ביצוע הרכישה – כי הוא מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר nuevo.co.il, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות דורידו ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

  1. תנאי השתתפות

רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל כרטיס של אחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע”מ, ישראכרט בע”מ.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

  1. המוצרים המוצעים

במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תהיה רשאית nuevo.co.il להודיע ללקוח על ביטול הקניה / זיכוי במכירה האישית,  במקרים אלו הלקוח לא יחויב. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א`) באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.

אחריות – ישנה אחריות מלאה לשנה ממועד הקניה, השירות יינתן בהצגת חשבונית בלבד, במידה ואין ללקוח חשבונית או שתקופת האחריות פקעה, יינתן ללקוח שירות בתשלום עבור תיקון אך ורק לאחר שנציג דורידו העריך כי ניתן לתקן את התקלה.

  1. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים :ת.ז/ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים

להיגרם לחברת דורידו.

אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת וזאת ע”י חברת קרדקום בע”מ המעניקה ללקוחותינו שירותי סליקה מאובטחת. כמו כן, אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' מלבד פרטי משלוח לחברת המשלוחים אשר מספקת את המוצר לבית הלקוח.

  1. תשלום ואספקה

לאחר סיום ביצוע הרכישה הלקוח יחויב בגין ההזמנה.

המחירים באתר nuevo.co.il כוללים מע”מ .

ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים ממועד ההזמנה, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה,  והנהלת החברה אישרה את הביטול. על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה ע”י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

על אף האמור לעיל, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי דואר אלקטרוני או טלפון. מעבר לזמן שצוין יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם.

דורידו ערבה לכספי הרוכשים! לפיכך מתחייבת חברת דורידו כי בכל קניה, תקבלו את המוצר שרכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה ולא קיבלתם את המוצר שהוזמן.

אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך + חזור).

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של חברת המשלוחים .

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של חברת המשלוחים, הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים ממחסנינו או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של דורידו ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלא מחיר ההובלה.

  • מעבר לקו הירוק החבילה תשלח ע”י דואר ישראל
  • במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם נציג החברה.
  • כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח!

זמן אספקה של המוצרים – עד 5 ימי עסקים לערים (מושבים עד 10 ימי עסקים)

  1. אחריות

ישנה אחריות מלאה לשנה ממועד הקניה, השירות יינתן בהצגת חשבונית בלבד, במידה ואין ללקוח חשבונית או שתקופת האחריות פקעה, יינתן ללקוח שירות בתשלום עבור תיקון אך ורק לאחר שנציג דורידו העריך כי ניתן לתקן את התקלה. במידה והלקוח רוצה לממש את האחריות עליו לשאת באחריות להביא את המוצר התקול לחברה על חשבונו בין אם על ידי שליח או על ידיו.

ברירת דין ומקום שיפוט התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת”א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

  1. תנאים נוספים

חברת דורידו לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

חברת דורידו לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש מוצרים.

חברת דורידו לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

חברת דורידו שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

חברת דורידו שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי,  ובדרך כלשהי,  ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר, רשאית חברת דורידו להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום,  בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת דורידו אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

חברת דורידו שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.